Videre anke over kjennelse om forlengelse av varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.01.2014, HR-2014-00231-U, (sak nr. 2014/166), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Aase Karine Sigmond) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen