Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.08.2014, HR-2014-01675-U, (sak nr. 2014/1487), straffesak, anke over beslutning

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Stine Laier Nybø)

Dommere: Utgård, Bull, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen