Vold mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.11.2014, HR-2014-02184-U, (sak nr. 2014/1934), straffesak, anke over dom

A (advokat Tom Ovesen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen