Anke over straffutmålingen i sak om domfellelser etter straffeloven § 162 første og tredje ledd og § 162 første og tredje ledd jf. femte ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 04.11.2014, HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Fredrik S. Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Heidi Juritzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C (advokat JAn Christian Kvanvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Metheson, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen