Anker over lagmannsrettens lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling i sak om bla. overtr. av naturmangfoldloven § 75 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.09.2014, HR-2014-01897-U, (sak nr. 2014/1596), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Rohnny Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat torkel Johnsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Rohnny Andersen) og B (advokat Torkel Johnsen)

Dommere: Matningsdal, Øie,  Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen