Videre anke over en eventuell rettslig beslutning om pågripelse, samt videre anke over tingrettens beslutning om ikke å meddele den antatte pågripelsesbeslutningen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.12.2014, HR-2014-02354-U, (sak nr. 2014/2085), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden)

Dommere: Tønder, Endresen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen