Høyesterett - straff

Legemsbeskadigelse med døden til følge - medvirkningsbegrepet

Høyesteretts dom, 27.11.2014, HR-2014-02324-A, (sak nr. 2014/1149), straffesak, anke over dom   I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Stine Laier Nybø), B (advokat Helene Elness) II. C, D, E, F (advokat Henning Brath) mot A (advokat Stine Laier Nybø)

Straffutmåling i sak om voldtekter

Høyesteretts dom, 27.11.2014, HR-2014-02325-A, (sak nr. 2014/1419), straffesak, anke over dom   I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Johnny Veum) II. A (advokat Johnny Veum) mot Den offentlige påtalemyndighet(statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Bruk av overskuddsmateriale fra kommunikasjonskontroll som bevis

Høyesteretts dom, 24.11.2014, HR-2014-02288-A, (sak nr. 2014/1435), straffesak, anke over dom I. A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred), B (advokat Odd Rune Torstrup) II. C (advokat Christian Fredrik Bonnevie Hjort) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred), B (advokat Odd Rune Torstrup) III. D (advoka...

Betydningen av lang saksbehandlingstid

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02067-A, (sak nr. 2014/1546), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet

Forståelsen av uttrykket "betydelig Smerte"

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02066-A (sak nr. 2014/1537), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Inndragning av fangstverdi hos fartøyeier

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02070-A, (sak nr. 2014/1438), straffesak, anke over dom A AS (advokat Ingvald Falch) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Grønlien)

Prøveløslatelse fra forvaring

Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02015-A, (sak nr. 2014/1319), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat Frode Sulland)

Spørsmål om løslatelse på prøve fra forvaring

Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom A (advokat Fredrik S. Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard)

Prøveløslatelse ved dom på forvaring

Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02013-A, (sak nr. 2014/1448), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Utmåling av straff for medvirkning til legemskrenkelser mm.

Høyesteretts dom, 07.05.2014, HR-2014-00892-A, (sak nr. 2014/342), straffesak, anke over dom I.   A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) II.  B (advokat Arne Gunnar Aas) moy Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal)

Grovt uaktsom voldtekt av sovende kvinne

Høyesteretts dom, 07.05.2014, HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Straffutmåling, både for direkte gjerningsperson og medvirker, ved overtr. av strl. § 229 tredje straffalt.

Høyesteretts dom, 23.04.2014, HR-2014-00791-A, (sak nr. 2013/2313), straffesak, anke over dom I. A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) II. B (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) III. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot A (advokat Øystein...

Straffutmåling ved narkotikalovbrot

Høgsteretts dom, 08.04.2014, HR-2014-00739-A, (sak nr. 2013/2218), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemakta (statsadvokat Arvid Malde)

Spørsmål om ein meddommar i ei straffesak var inhabil

Høgsteretts dom, 28.01.2014, HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom I.  A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (fyrstestatsadvokat Bård Thorsen) II.   B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (fyrstestatsadvokat Bård Thorsen)

Spørsmål om ein meddommar i ei straffesak for tingretten var inhabil, jf. domstollova § 108

Høgsteretts dom, 28.01.2014, HR-2014-00198-A, (sak nr. 2013/1846), straffesak, anke over dom I.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Kampen) mot A (advokat Nicolai V. Skjerdal) II.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Kampen) mot B (advokat John Christian Elden) III.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Kampen) mot C (advokat Gunnar K. Hagen)

Straffutmåling for forsettleg drap

Høgsteretts dom, 15.01.2014, HR-2014-00081-A, (sak nr. 2013/2009), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Berit Sagfossen) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Til toppen