Forståelsen av uttrykket "betydelig Smerte"

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02066-A (sak nr. 2014/1537), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Dommere: Bårdsen, Ringnes, Bull, Indreberg, Gjølstad

Saken gjaldt lovanvendelsen ved domfellelse for legemsfornærmelse, jf. straffeloven § 228, nærmere bestemt straffebudets andre ledd første straffalternativ om legemsfornærmelse med "betydelig Smerte" til følge.
B hadde blitt slått to ganger i hodet, "hardt på venstre side av ansiktet, med en sidelengs bevegelse med knyttet hånd". Slagene gjorde vondt. Iallfall ett av slagene traff Bs venstre øre. Da B våknet dagen etter slagene, var han svimmel, hadde vondt i øret – "det 'sprengte' og dunket i øret, og føltes på samme måte som øreverk". Han hadde også noe øresus. Ved legebesøk etter noen dager ble smertene tilskrevet "væske i mellomøret" eller "barotraume" forårsaket av slaget. Svimmelheten avtok etter omkring halvannen uke, primo september 2013. Men smertene i øret vedvarte utover høsten 2013 og vinteren 2014, med tilbakevendende "spreng", "dunking og sus" i øret, med varierende intensitet. Etter at B fikk behandling mot hevelse i slimhinnen i april 2014, avtok smertene og presset i øret. Høyesterett fant det ikke tvilsomt at det samlede smertebildet, når intensitet og varighet ble sett i sammenheng, måtte anses som "betydelig Smerte" i den forstand uttrykket benyttes i straffeloven § 228 andre ledd første straffalternativ. Domfeltes anke ble derfor forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen