Avgjørelser 2015

Alle avgjørelser

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2015, HR-2015-02572-U, (sak nr. 2015/2167), straffesak, anke over beslutning A (advokat Nora Hallén) mot Den offentlige påtalemyndighet

Foretaksstraff

Høyesteretts kjennelse 22.12.2015, HR-2015-02557-A, (sak nr. 2015/1842), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud) mot Z (advokat Vidar Lindbekk)

Bortføring av barn til Somalia

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 21.12.2015, HR-2015-02556-U, (sak nr. 2015/2073), straffesak, anke over dom A (advokat Herman Alexander Hoff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Motorferdsel i utmark og vassdrag uten tillatelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.12.2015, HR-2015-02551-U, (sak nr. 2015/2130), straffesak, anke over dom I. A (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet

Krav om utlevering av opptak fra overvåkningskameraer

Høyesteretts kjennelse 18.12.2015, HR-2015-02536-A, (sak nr. 2015/1490), straffesak, anke over kjennelse Norsk rikskringkasting AS (advokat Anne-Hilde Storm), Norsk Presseforbund (partshjelper), Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Jon Wessel-Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Grøstad)

Plenumssak om asyl og om opphald på humanitært grunnlag for asylsøkjarar frå Afghanistan

Høgsteretts dom 18. desember 2015, HR-2015-02524-P, (sak nr. 2015/203), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (regjeringsadvokat Fredrik Sejersted), Rettslig medhjelper: (advokat Marius Emberland), (advokat Marius Stub) mot A, B, C, D (advokat Christian Hauge), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper) (advokat Jan Fougner), Redd Barna (parthjelper) (advokat Mads...

Anker over overskjønn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 18.12.2015, HR-2015-02535-U, (sak nr. 2015/2066), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Dyre Østby) mot X kommune (advokat Steinar Mageli) II. Rom Eiendom AS (advokat Tarjei Pedersen) mot X kommune (advokat Steinar Mageli)

Samtykke til drap

Høyesteretts dom 17.12.2015, HR-2015-02522-A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Avlytting av samtaler mellom advokat og klient

Høyesteretts kjennelse 17.12.2015, HR-2015-02527-A, (sak nr. 2015/1558), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) III. C (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)

Midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.12.2015, HR-2015-02493-U, (sak nr. 2015/2200), sivil sak, anke over kjennelse Polygon European Equity Opportunity, Master Fund v/Polygon Global Partners LLP, Aksjonærforeningen (partshjelper) (advokat Christian F. Galtung) mot Oslo Børs ASA (advokat Frode Elgesem), Evry ASA (partshjelper) (advokat M. Ristvedt)

Ligning av utenlandsk selskap

Høyesteretts dom 14. desember 2015, HR-2015-02488-A, (sak nr. 2015/466), sivil sak, anke over dom Odfjell Rig Ltd. (advokat Henning Naas) (Rettslig medhjelper: advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt vest (Regjeringsadvokaten v/advokat  Anders F. Wilhelmsen)

Varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.12.2015, HR-2015-02485-U, (sak nr. 2015/2266), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemyndighet

Oppsigelse ved nedlegging av avdeling

Høyesteretts dom 8. desember 2015, HR-2015-02449-A, (sak nr. 2015/828), sivil sak, anke over dom A (advokat Kai Knudsen) mot Gresvig Detaljhandel AS (advokat Lars E. Skotvedt)

Spørsmål om habilitet for lagmannsrettens dommere

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 8.12.2015, HR-2015-02446-U, (sak nr. 2015/2103), sivil sak, habilitet A, Bs bo v/C, D, E, F, G, H, I, Js bo v/K, L, M, N (advokat Håvard Hestenes Lothe) mot o, P, Qs dødsbo, R, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Øs dødsbo, Å, AA, BB (advokat Olav Felland)

Varetekstfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.12.2015, HR-2015-02434-U, (sak nr. 2015/2190), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Petter Bonde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Særskilt anke over sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02406-U, (sak nr. 2015/1975), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Andreas Poulsson) mot C (advokat Bjørn Jakobsen)

Spørsmål om påtalemyndighetens anke er rettidig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02403-U, (sak nr. 2015/2043), straffesak, anke over beslutning I. A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Fredrik Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Spørsmål om avvisning av søksmål for domstolene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/likestillings- og diskrimineringsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Vegard Veggeland)

Straffutmåling ved mobil vinningskriminalitet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 27.11.2015, HR-2015-02385-U, (sak nr. 2015/1905), straffesak, anke over dom I. A (advokat Ole Tom Røed) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Arild Almklov) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2015, HR-2015-02368-U, (sak nr. 2015/2027), straffesak, anke over beslutning A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Kildevern for upublisert materiale til dokumentarfilm

Høyesteretts kjennelse 20.11.2015, HR-2015-02308-A, (sak nr. 2015/1462), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kim Gerdts), Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan F. Glent)

Varetektsfengsling etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.11.2015, HR-2015-02320-U, (sak nr. 2015/2115), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Evy Bidtnes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Skattemessig klassifisering og tilordning av "carried interest"

Høyesteretts dom 12. november 2015, HR-2015-02268-A, (sak nr. 2015/725), sivil sak, anke over dom A, B, C, Herkules Capital I AS (advokat Morgen Goller) Rettslig medhjelper: (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/Skatt øst (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) Rettslig medhjelper: (advokat Anders F. Wilhelmsen)

Beskatning av pendlere for verdien av fri kost

Høyesteretts dom 11. november 2015, HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom Ventor Sp. Zoo, PUH BRV Multi, A og øvrige ansatte i Ventor Sp. Zoo, jf. liste, B og øvrige ansatte i PUH BRV Multi, jf. liste (advokat Stein Nygaard) mot Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson)

Avslag på enkepensjon

Høyesteretts dom 10. november 2015, HR-2015-02252-A, (sak nr. 2015/235), sivil sak, anke over dom A (advokat Marianne Kartum) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristiansen)

Straff for utilbørlig utnytting av utlendinger

Høyesteretts dom 5.11.2015, HR-2015-02225-A, (sak nr. 2015/755), straffesak, anke over dom I. X universitetssykehus HF (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) II. A (advokat Thomas Braut Svendsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) III. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige...

Habiliteten til lagdommerne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og belslutning, 3.11.2015, HR-2015-02194-U, (sak nr. 2015/1794), sivil sak, anke over beslutning A mot Norsk Butikkdrift AS (advokat Sten Foyn)

Beregning av innløsningssum ved frembortfeste

Høyesteretts dom 27. oktober 2015, HR-2015-02165-A, (sak nr. 2014/1669), sivil sak, anke over dom Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes) mot A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W (advokat Torstein Burkeland)

Ankenektelse i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.10.2015, HR-2015-02127-U, (sak nr. 2015/1870), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Wenche Løset) mot X kommune (advokat Øystein Remme)

Varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.10.2015, HR-2015-02131-U, (sak nr. 2015/1923), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Hilde Wiig Nicolaysen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straff for forsikringsbedrageri

Høyesteretts dom 22.10.2015, HR-2015-02121-A, (sak nr. 2015/565), straffesak, anke over dom I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt) II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt)

Straff for utilbørlig opptreden fra politimann

Høyesteretts dom 22.10.2015, HR-2015-02122-A, (sak nr. 2015/1134), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (sjef for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Tvangsoppløsning av sameie

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.10.2015, HR-2015-02084-U, (sak nr. 2015/1721), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Thomas Andersen) mot B (advokat Even Rønvik)

Utmåling av straff for mishandling i familieforhold

Høyesteretts dom 12.10.2015, HR-2015-02042-A, (sak nr. 2015/1248), straffesak, anke over dom I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen) mot A (advokat Halvard Helle) III. A (advokat Halvard Helle) mot B, C (advokat Erik Ulvesæter) IV. B, C (advokat Erik Ulvesæter) mot...

Fråtaking av foreldreansvar og adopsjon

Høgsteretts dom 12. oktober 2015, HR-2015-02041-A, (sak nr. 2015/824), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Hans-Jørgen Andersen) mot A (advokat John Christian Elden)

Forsøk på ulovlig utførsel av 1 million kroner

Høyesteretts dom 24.9.2015, 2015-01944-A, (sak nr. 2015/640), straffesak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Eiendomsskatt på eiendeler i tilknytning til kraftanlegg

Høyesteretts dom 24.9.2015, HR-01945-A, (sak nr. 2015/334), sivil sak, anke over dom SKS Produksjon AS (advokat Finn Backer-Grøndahl), Energi Norge (partshjelper), mot Gildeskål kommune (advokat Silje Aga Rogan), Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) (partshjelper), (advokat Caroline Lund)

Tilleggsskatt for aksjeselskap

Høyesteretts dom 23.9.2015, HR-2015-01934-A, (sak nr. 2015/906), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt Øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Global Shipsholding Norden 2 AS (advokat Hugo Pedersen Matre)

Fortsatt varetektsfengsling av mindreårig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.9.2015, HR-2015-01872-U, (sak nr. 2015/1652), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Den offentlige påtalemyndighet

Erstatningsoppgjør etter ran

Høyesteretts dom 14.9.2015, HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom A (advokat Annette Rygg) mot B (advokat Trygve Staff)

Dobbeltbeskatning

Høyesteretts dom 14.9.2015, HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom A (advokat Andreas Bullen) mot Staten v/Skatt øst (advokat Eirik Jensen)

Deling av ei sivil sak

Høgsteretts dom 10.9.2015, HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom Sawicon AS (advokat Kristoffer Larsen Rognvik) mot Oceanteam Shipping ASA (advokat Martin Berggreen Rove)

Oppnevnelse av sakkyndig i en barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.09.2015, HR-2015-01838-U, (sak nr. 2015/1612), sivil sak, anke over kjennelse X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Randi Gro Thuland) mot A (advokat Ole Andreas Thrana), B (Olav Sylte) 

Straff for masturbasjon av sovande kvinne

Høgsteretts dom 1.9.2015, HR-2015-01791-A, (sak nr. 2015/927), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Asbjørn Eritsland), bistandsadvokat for den fornærma (advokat Odd Rune Torstrup)

Tilbaketreden fra drapsforsøk

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 1.9.2015, HR-2015-01788-U, (sak nr. 2015/1349), straffesak, anke over dom A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Tvangsbehandling av person med spiseforstyrrelser

Høyesteretts dom 25.8.2015, HR-2015-01752-A, (sak nr. 2015/1305), sivil sak, anke over dom A (advokat Fredrik Undheim) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Innbruddstyverier fra hytter

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.08.2015, HR-2015-01681-U, (sak nr. 2015/1296), straffesak, anke over dom I. A (advokat Johnny Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Arild Almklov) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.07.2015, HR-2015-01544, (sak nr. 2015/1241), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offenlige påtalemyndighet

Anonym vitneførsel i sak om samvær

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.07.2015, HR-2015-01452-U, (sak nr. 2015/1270), sivil sak, anke over dom A (advokat Nora Hallen) og B (advokat John Christian Elden) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Atle Torvund)

Begjæring om gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.06.2015, HR-2015-01399-U, (sak nr. 2015/928), sivil sak, begjæring om gjenåpning A (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot B (advokat Fredrik Edvardsen)

Straff for familievald

Høgsteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01368-A, (sak nr. 2015/356), straffesak, anke over dom I. Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kaia Strandjord) mot A (advokat Frode Sulland II. A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kaia Strandjord)

Straff for nedlasting av barnepornografi

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01360-A, (sak nr. 2015/552), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Utmåling av menerstatning

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01362-A, (sak nr. 2014/2339), sivil sak, anke over dom Gjensidige Forsikring ASA (advokat Kjell Mandal) mot A (advokat Merete Bårdsen)

Straffutmåling for voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.06.2015, HR-2015-01382-U, (sak nr. 2015/1092), straffesak, anke over dom A (advokat Tor Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet

Krav om vederlag ved havneanløp

Høyesteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01347-A, (sak nr. 2015/231), sivil sak, anke over dom Stranda kommune ved Stranda, Hamnevesen KF (advokat Morten Steenstrup) mot Hurtigruten AS (advokat Mats E. Sæther)

Ærekrenking i trykt skrift

Høgsteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01339-A, (sak nr. 2014/2312), sivil sak, anke over dom Aftenposten AS (advokat Jon Wessel-Aas) mot A (advokat Carl U. Bore)

Lagdommeres habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.06.2015, HR-2015-01329-U, (sak nr. 2015/1137), straffesak, habilitet A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Den offentlige påtalemyndighet

Vold og trusler mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.06.2015, HR-2015-01328-U, (sak nr. 2015/933), straffesak, anke over dom A (advokat Jostein Løken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Gjenåpningsbegjæring - tomtefestesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.06.2015, HR-2015-01319-U, (sak nr. 2015/1007), sivil sak, anke over kjennelse A mot B kommune (advokat John J. Stamnæs)

Fastsettelse av salær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.06.2015, HR-2015-01309-U, (sak nr. 2015/1060), sivil sak, anke over belsutning Advokatfirmaet X mot A 

Virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven

Høyesteretts dom 17.6.2015, HR-2015-01276-A, (sak nr. 2014/2260), sivil sak, anke over dom I. X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lars Marius Heggberget) mot A, B, C, D (advokat Kjetil Edvardsen), E og Stiftelsen Kirkens Bymisjon X (partshjelper) (advokat Alexendra Bech Gjørv) II. E (advokat Alexandra Bech Gjørv), A, B, C, D (advokat Kjetil Edvardsen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X...

Straff for utelivsvald

Høgsteretts dom 10.6.2015, HR-2015-01223-A, (sak nr. 2015/333), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim)

Straffutmåling ved brudd på innreiseforbud

Høyesteretts dom 8.6.2015, HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Høyesteretts dom 8.6.2015, HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom Telenor ASA (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup)

Prøving av bidragsfuten si fastsetjing av barnebidrag

Høgsteretts orskurd 1.6.2015, HR-2015-01153-A, (sak nr. 2014/2300), sivil sak, anke over orskurd Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) mot A (advokat Erik Wold)

Samtykke til fremleggelse av nye bevis

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse 26.5.2015, HR-2015-02312-U, (sak nr. 2014/2312), sivil sak, anke over dom Aftenposten AS (advokat Jon Wessel-Aas) mot A (advokat Carl U. Bore)

Anke over avvisning av søksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.5.2015, HR-2015-01104-U, (sak nr. 2015/608), sivil sak, anke over kjennelse Christen Sveaas (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot Stangeskovene AS (advokat Karstein J. Espelid)

Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01106-U, (sak nr. 2015/890), sivil sak, anke over kjennelse Cermaq Norway AS, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Eierskifteforsikringsselskaps direktekrav mot en takstmanns ansvarsforsikrer

Høyesteretts dom 20.5.2015, HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø) mot Am Trust International Underwriters Ltd. (advokat Per M. Ristvedt) II. Am Trust International Underwriters Ltd. (advokat Per M. Ristvedt) mot Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø)

Innsigelse fra staten om pasientskadeerstatning

Høyesteretts kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01093-A, (sak nr. 2014/1766), sivil sak, anke over kjennelse A v/verge (advokat Anette Eckhoff) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Åshild Tautra)

Gyldigheten av Klima- og forurensningsdirektoratets vedtak om midlertidig utslippstillatelse etter forurensningsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01101-U, (sak nr. 2015/661), sivil sak, anke over dom I. Cermaq Norway AS, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) II. Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) mot...

Avvisning av klage over utleggsforretning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.5.2015, HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Christian Grahl-Madsen) mot EGD Holding AS (advokat Bjørn Frode Skaar)

Advokatfirmas ansvar for partners handlinger

Høyesteretts dom 5.5.2015, HR-2015-00981-A, (sak nr. 2014/2127), sivil sak, anke over dom A, B ,C , D (advokat Morten Steenstrup) mot Advokatfirma X AS (advokat Vidar Strømme)

Avslag på søknad om fri sakførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.4.2015, HR-2015-00865-U, (sak nr. 2015/616), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Helge Skaaraas)

Inndraging etter domfelling for heleri

Høgsteretts dom, 22.4.2015, HR-2015-00856-A, (sak nr. 2015/17), straffesak, anke over dom, A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Peter Andre Johansen)

Forståelsen av tomtefesteloven § 15 andre ledd nr. 2

Høyesteretts dom, 22.4.2015, HR-2015-00843-S, (sak nr. 2014/1539), sivil sak, anke over dom A mfl. (advokat Jens S. Røegh) mot Æ (advokat Sveinung O. Flaaten) Møter i saken etter tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H. P. Reusch)

Bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.04.2015, HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning A (advokat Rune Valaker) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling for to valdtekter

Høgsteretts dom, 15.4.2015, HR-2015-00792-A, (sak nr. 2014/2114), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen)

Brot på forureiningslova

Høgsteretts dom, 15.4.2015, HR-2015-00791-A, (sak nr. 2014/2008), straffesak, anke over dom I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise) II. B (advokat Truls Eirik Waale) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Om skatt på kostnader til forsking i daglegvaremarknaden

Høgsteretts dom 7.4.15, HR-2015-00734-A, (sak nr 2014/1814), sivil sak, anke over dom I. Lilleborg AS (advokat Jan B. Jansen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Tore Skar) II. Orkla Foods Norge AS (advokat Frode Talmo) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Tore Skar)

Grovt merverdiavgiftsbedrageri og selvvask

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.03.2015, HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom I. A (advokat Kim Gerdts) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Knut Helge Hurum) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Hans Kristian Skarpholt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Avvisning av mangelfull anke

Høyesteretts kjennelse, 25.3.2015, HR-2015-00666-A, (sak nr. 2014/2123), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anders Blix Gundersen)

Anke over straffedom om grov korrupsjon

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning, 05.03.2015, HR-2015-00534-U, (sak nr. 2014/2355), straffesak, anke over dom A (advokat Bertil V. Smalås) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5.3.2015, HR-2015-00530-U, (sak nr. 2015/406), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Anne Fladvad) mot X kommune v/barneverntjenesten (advokat Siv-Kristin Solvoll Hansen)

Overdragelse og oppbevaring av narkotika

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2015, HR-2015-00505-U, (sak nr. 2015/322), straffesak, habilitet A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Spørsmål om oppnevnelse av sakkyndig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4.3.2015, HR-2015-00234-U, (sak nr. 2015/234), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Anneli Bendiksen) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Henrik W. Bärnholdt )

Habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.03.2015, HR-2015-00486-U, (sak nr. 2015/419), straffesak, anke over beslutning A (advokat Arne Lie) mot Den offentlige påtalemyndighet

Frådragsrett for bidrag til infrastruktur

Høgsteretts dom, 26.2.2015, HR-2015-00461-A, (sak nr. 2014/579), sivil sak, anke over dom Bjørvika Kontorbygg I AS (advokat Cecilie Amdahl) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Domstolshabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.02.2015, HR-2015-00443-U, (sak nr. 2015/280), straffesak, habilitet A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Forsøk på grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 20.02.2015, HR-2015-00423-U, (sak nr. 2015/207), straffesak, anke over dom I. A (advokat Ola Lunde) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemynidghet

Krav om tilbakelevering av barn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.2.2015, HR-2015-00365-U, (sak nr. 2015/273), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Per-Erik Gåskjenn) mot B (advokat Roe Lauvås)

Foreleggelse av habilitetsspørsmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.2.2015, HR-2015-00346-U, (sak nr. 2015/240), sivil sak, habilitet A, Talos Sikkerhet AS (advokat Tor Lars Onarheim) mot Securitas AS(advokat Ole André Oftebro)

Falsk forklaring mv. - straffutmåling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.02.2015, HR-2015-00327-U, (sak nr. 2015/35), straffesak, anke over dom A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Spørsmål om det foreligger fradragsberettiget tap

Høyesteretts dom, 9.2.2015, HR-2015-00312-A, (sak nr. 2014/1237), sivil sak, anke over dom Lønningshaugen 15 AS (advokat Torgeir Fjeldskaar) mot Staten ved Skatt Øst ( Regjeringsadvokaten v/advokat Arne-Martin H. Sørli)

Begjæring om utlevering til Rwanda

Høyesteretts kjennelse, 6.2.2015, HR-2015-00289-A, (sak nr. 2014/1787), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Spørsmål om avvising på grunn av litispendens

Høgsteretts ankeutvals orskurd 27.1.2015, HR-2015-00184-U, (sak nr. 2014/2192), sivil sak, anke over orskurd Oslo Vei AS, konkursbuet (advokat Per Conradi Andersen) mot A (advokat Marie-Louise Holmstedt)

Spørsmål om dommerhabilitiet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.1.2015, HR-2015-00162-U, (sak nr. 2014/2109), sivil sak, anke over kjennelse X AS (advokat Bjørn Kvernberg) mot Svenska Handelsbanken AS (advokat Erik Mauritzen)

Tvist om eigedomsrett til sjøgrunn

Høgsteretts dom, 19.1.15, HR-2015-00105-A, (sak nr. 2014/1332), sivil sak, anke over dom Meland kommune (advokat Pål H. Heldal) mot A (advokat Endre Grande)

Straffutmåling for falsk forklaring ved rapportering om telling av lakselus

Høyesteretts dom, 19.1.2015, HR-2015-00103-A, (sak nr. 2014/1689), straffesak, anke over dom I. A (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Aud Ingvild Slettemoen) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Aud Ingvild Slettemoen) mot A (advokat Hallvard Østgård)

Klage over parkeringsgebyr

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.01.2015, HR-2015-00086-U, (sak nr. 2014/2143), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Gyldigheten av Gjenopptakelseskommisjonens vedtak

Høyesteretts ankeutvalgs dom 07.01.2015, HR-2015-00028-U, (sak nr. 2014/2058), sivil sak, anke over dom Staten v/Kommisjonen for gjennopptakelse av straffesaker (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) mot A (advokat Jan Tennøe)

Til toppen