Høyesteretts ankeutvalg - sivil

Anker over overskjønn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 18.12.2015, HR-2015-02535-U, (sak nr. 2015/2066), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Dyre Østby) mot X kommune (advokat Steinar Mageli) II. Rom Eiendom AS (advokat Tarjei Pedersen) mot X kommune (advokat Steinar Mageli)

Midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.12.2015, HR-2015-02493-U, (sak nr. 2015/2200), sivil sak, anke over kjennelse Polygon European Equity Opportunity, Master Fund v/Polygon Global Partners LLP, Aksjonærforeningen (partshjelper) (advokat Christian F. Galtung) mot Oslo Børs ASA (advokat Frode Elgesem), Evry ASA (partshjelper) (advokat M. Ristvedt)

Spørsmål om habilitet for lagmannsrettens dommere

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 8.12.2015, HR-2015-02446-U, (sak nr. 2015/2103), sivil sak, habilitet A, Bs bo v/C, D, E, F, G, H, I, Js bo v/K, L, M, N (advokat Håvard Hestenes Lothe) mot o, P, Qs dødsbo, R, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Øs dødsbo, Å, AA, BB (advokat Olav Felland)

Særskilt anke over sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02406-U, (sak nr. 2015/1975), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Andreas Poulsson) mot C (advokat Bjørn Jakobsen)

Spørsmål om avvisning av søksmål for domstolene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/likestillings- og diskrimineringsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Vegard Veggeland)

Habiliteten til lagdommerne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og belslutning, 3.11.2015, HR-2015-02194-U, (sak nr. 2015/1794), sivil sak, anke over beslutning A mot Norsk Butikkdrift AS (advokat Sten Foyn)

Ankenektelse i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.10.2015, HR-2015-02127-U, (sak nr. 2015/1870), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Wenche Løset) mot X kommune (advokat Øystein Remme)

Tvangsoppløsning av sameie

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.10.2015, HR-2015-02084-U, (sak nr. 2015/1721), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Thomas Andersen) mot B (advokat Even Rønvik)

Oppnevnelse av sakkyndig i en barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.09.2015, HR-2015-01838-U, (sak nr. 2015/1612), sivil sak, anke over kjennelse X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Randi Gro Thuland) mot A (advokat Ole Andreas Thrana), B (Olav Sylte) 

Anonym vitneførsel i sak om samvær

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.07.2015, HR-2015-01452-U, (sak nr. 2015/1270), sivil sak, anke over dom A (advokat Nora Hallen) og B (advokat John Christian Elden) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Atle Torvund)

Begjæring om gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.06.2015, HR-2015-01399-U, (sak nr. 2015/928), sivil sak, begjæring om gjenåpning A (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot B (advokat Fredrik Edvardsen)

Gjenåpningsbegjæring - tomtefestesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.06.2015, HR-2015-01319-U, (sak nr. 2015/1007), sivil sak, anke over kjennelse A mot B kommune (advokat John J. Stamnæs)

Fastsettelse av salær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.06.2015, HR-2015-01309-U, (sak nr. 2015/1060), sivil sak, anke over belsutning Advokatfirmaet X mot A 

Samtykke til fremleggelse av nye bevis

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse 26.5.2015, HR-2015-02312-U, (sak nr. 2014/2312), sivil sak, anke over dom Aftenposten AS (advokat Jon Wessel-Aas) mot A (advokat Carl U. Bore)

Anke over avvisning av søksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.5.2015, HR-2015-01104-U, (sak nr. 2015/608), sivil sak, anke over kjennelse Christen Sveaas (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot Stangeskovene AS (advokat Karstein J. Espelid)

Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01106-U, (sak nr. 2015/890), sivil sak, anke over kjennelse Cermaq Norway AS, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Gyldigheten av Klima- og forurensningsdirektoratets vedtak om midlertidig utslippstillatelse etter forurensningsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01101-U, (sak nr. 2015/661), sivil sak, anke over dom I. Cermaq Norway AS, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) II. Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) mot...

Avvisning av klage over utleggsforretning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.5.2015, HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Christian Grahl-Madsen) mot EGD Holding AS (advokat Bjørn Frode Skaar)

Avslag på søknad om fri sakførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.4.2015, HR-2015-00865-U, (sak nr. 2015/616), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Helge Skaaraas)

Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5.3.2015, HR-2015-00530-U, (sak nr. 2015/406), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Anne Fladvad) mot X kommune v/barneverntjenesten (advokat Siv-Kristin Solvoll Hansen)

Spørsmål om oppnevnelse av sakkyndig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4.3.2015, HR-2015-00234-U, (sak nr. 2015/234), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Anneli Bendiksen) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Henrik W. Bärnholdt )

Krav om tilbakelevering av barn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.2.2015, HR-2015-00365-U, (sak nr. 2015/273), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Per-Erik Gåskjenn) mot B (advokat Roe Lauvås)

Foreleggelse av habilitetsspørsmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.2.2015, HR-2015-00346-U, (sak nr. 2015/240), sivil sak, habilitet A, Talos Sikkerhet AS (advokat Tor Lars Onarheim) mot Securitas AS(advokat Ole André Oftebro)

Spørsmål om avvising på grunn av litispendens

Høgsteretts ankeutvals orskurd 27.1.2015, HR-2015-00184-U, (sak nr. 2014/2192), sivil sak, anke over orskurd Oslo Vei AS, konkursbuet (advokat Per Conradi Andersen) mot A (advokat Marie-Louise Holmstedt)

Spørsmål om dommerhabilitiet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.1.2015, HR-2015-00162-U, (sak nr. 2014/2109), sivil sak, anke over kjennelse X AS (advokat Bjørn Kvernberg) mot Svenska Handelsbanken AS (advokat Erik Mauritzen)

Gyldigheten av Gjenopptakelseskommisjonens vedtak

Høyesteretts ankeutvalgs dom 07.01.2015, HR-2015-00028-U, (sak nr. 2014/2058), sivil sak, anke over dom Staten v/Kommisjonen for gjennopptakelse av straffesaker (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) mot A (advokat Jan Tennøe)

Til toppen