Avvisning/oppfriskning ved oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.2.2015, HR-2015-00290-U, (sak nr. 2015/290), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Brynjar N. Meling) mot B (advokat Morten Rynning)

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen