Saken gjelder Statens kartverks vedtak om overføring av grunnbokhjemmel etter tinglysingsloven § 38 a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28.4.2015, HR-2015-00931-U, (sak nr. 2015/775), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C (advokat Veronica Lorentzen Drivstuen) mot D (advokat Erlend L. Solberg)

Dommere: justitiarius Schei og dommerne Webster og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen