Sakskostnadsavgjørelse i sak om gyldigheten av permittering og avskjed av daglig leder

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.3.2015, HR-2015-00627-U, (sak nr. 2015/317), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Ingeborg Moen Borgerud) mot Evolution Software AS (advokat Nicolay Skarning)

Dommere: Endresen, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen