Spørsmål om oppnevnelse av sakkyndig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4.3.2015, HR-2015-00234-U, (sak nr. 2015/234), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Anneli Bendiksen) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Henrik W. Bärnholdt)

Dommere: Matningsdal, Øie, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen