Anke over avvisning av søksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.5.2015, HR-2015-01104-U, (sak nr. 2015/608), sivil sak, anke over kjennelse

Christen Sveaas (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot Stangeskovene AS (advokat Karstein J. Espelid)

Dommere: justitiarius Schei og dommerne Skoghøy, og Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen