Utlegg i pengekrav – spørsmål om avvisning på grunn av for sent innbetalt gebyr

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.06.2015, HR-2015-01264-U, (sak nr. 2015/886), sivil sak, anke over kjennelse

Charge Ltd. mot A (advokat Magnus Stray Vyrje)

Dommerne Øie og Indreberg og kst. dommer Sæbø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen