Ankenektelse - krav om heving av kjøp av hest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.06.2015, HR-2015-01284-U, (sak nr. 2015/991), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Gudbrand Østbye) mot B (advokat Heidi Nergård)

Dommerne Øie og Kallerud og kst. dommer Sæbø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen