Spørsmålet om lagmannsretten skulle ha grunngitt eit vedtak om ikkje å gi ankeløyve

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7. august 2015, HR-2015-01656-U, (sak nr. 2015/1329), sivil sak, anke over beslutning

Santander Consumer AS (advokat Lotte Lundby Kristiansen) mot A (advokat Hanne-Eva Müller)

Dommere: Matningsdal, Utgård, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen