Ankenektelse i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.10.2015, HR-2015-02127-U, (sak nr. 2015/1870), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Wenche Løset) mot X kommune (advokat Øystein Remme)

Dommere: Bårdsen, Matheson, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen