Anker over overskjønn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 18.12.2015, HR-2015-02535-U, (sak nr. 2015/2066), sivil sak, anke over dom

I. A (advokat Dyre Østby) mot X kommune (advokat Steinar Mageli)
II. Rom Eiendom AS (advokat Tarjei Pedersen) mot X kommune (advokat Steinar Mageli)

Dommere: Skoghøy, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen