Anonym vitneførsel i sak om samvær

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.07.2015, HR-2015-01452-U, (sak nr. 2015/1270), sivil sak, anke over dom

A (advokat Nora Hallen) og B (advokat John Christian Elden) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Atle Torvund)

Dommere: Skoghøy, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen