Begjæring om gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.06.2015, HR-2015-01399-U, (sak nr. 2015/928), sivil sak, begjæring om gjenåpning

A (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot B (advokat Fredrik Edvardsen)

Dommere: Indreberg, Normann, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen