Fastsettelse av salær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.06.2015, HR-2015-01309-U, (sak nr. 2015/1060), sivil sak, anke over belsutning

Advokatfirmaet X mot A 

Dommerne Øie og Matheson og kst. dommer Sæbø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen