Fordeling av kjøpesummen ved tvangssalg av borettsandel til dekning av borettslags felleskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.11.2015, HR-2015-02000-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse

Borettslaget X  (advokat Christian Grahl-Madsen) mot A, Bank Norwegian AS (advokat Elisabeth A. E. Selvik), Codan Forsikring (NUF) (advokat Chriss Bjorøy)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen