Gjenåpningsbegjæring - tomtefestesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.06.2015, HR-2015-01319-U, (sak nr. 2015/1007), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B kommune (advokat John J. Stamnæs)

Dommere: Indreberg, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen