Oppnevnelse av sakkyndig i en barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.09.2015, HR-2015-01838-U, (sak nr. 2015/1612), sivil sak, anke over kjennelse

X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Randi Gro Thuland) mot A (advokat Ole Andreas Thrana), B (Olav Sylte) 

Dommere: Øie, Endresen, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen