Rett til varemerker og domenenavn og krav om erstatning for immaterialrettskrenkelser

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.5.2015, HR-2015-01071-U, (sak nr. 2015/727), sivil sak, anke over kjennelse

A, Turbomerkator UG (advokat Mathias Wilding) mot Turbo Artist AS, B, C, D, E, F (advokat Svein Steinfeld Jervell)

Dommere: justitiarius Schei og dommerne Skoghøy og Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen