Tvangsoppløsning av sameie

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.10.2015, HR-2015-02084-U, (sak nr. 2015/1721), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Thomas Andersen) mot B (advokat Even Rønvik)

Dommere: Utgård, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen