Særskilt sakskostnadsanke over lagmannsrettens kjennelse i sak om spørsmål oppnevnelse av fagkyndige meddommere

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.5.2015, HR-2015-01046-U, (sak nr. 2015/722), sivil sak, anke over kjennelse

Mongstad Refining DA, Mongstad Terminal DA (advokat Frode Talmo) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Eirik Jensen)

Dommere: Webster, Normann, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen