Spørsmål om anke skal avvises som for sent fremsatt, eventuelt om det skal gis oppfriskning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02152-U, (sak nr. 2015/2152), sivil sak, anke over kjennelse

Mo Industripark AS (advokat Rasmus Asbjørensen, advokat Aksel Tannum) mot Staten v/Enova SF (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Dommere: Skoghøy, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen