Spørsmål om avvisning av anke for lagmannsretten i jordskiftesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7. august 2015, HR-2015-01653-U, (sak nr. 2015/1155), sivil sak, anke over kjennelse

A mfl. (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot B mfl. (advokat John J. Stamnæs)

Dommere: Matningsdal, Utgård, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen