Spørsmålet om det er lagmannsretten eller jordskifteoverretten som er rett ankeinstans

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.07.2015, HR-2015-01472-U, (sak nr. 2015/1159), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D (advokat Edmund A. Bolstad) mot Betesda AS (Arild Nundal) og E

Dommere: Skoghøy, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen