Spørsmålet om en anke skal avvises som mangelfull fordi den ikke er skrevet på norsk eller ledsaget av en norsk oversettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 2.11.2015, HR-2015-02194-U, (sak nr. 2015/1832), sivil sak, anke over beslutning

A mot Kjerag Lysebotn Camping Resort AS (advokat Hans Marius D. Thorsnæs)

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen