Utlodning i dødsbo etter offentlig skifte

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.11.2015, HR-2015-02327-U, (sak nr. 2015/2002), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kenneth Jøranli) mot B, C, D, E

Dommere: Tønder, Webster, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen