Verneting ved søksmål om erstatning utanfor kontraktsforhold, jf. Luganokonvensjonen artiklane 5 nr. 3 og 6 nr. 1

Høgsteretts ankeutvals orskurd 3.2.2015, HR-2015-00251-U, (sak nr. 2014/2118), sivil sak, anke over orskurd

Arrow Seismic Invest II Ltd. (advokat Stig Gunleiksrud) mot Banco Popular Español S.A (advokat Trond Hatland), Armada Seismic Invest II AS (advokat Cato Schiøtz)

Dommarar: Utgård, Noer, Kallerud

Les heile avgjerda

Til toppen