Videre anke over kjennelse om midlertidig sikring i form av fravikelse av bolig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.06.2015, HR-2015-01220-U, (sak nr. 2014/948), sivil sak, anke over dom

A (advokat Morten Aalberg) mot X (advokat Karl Bjørnar Olsen)

Dommere: Øie, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen