Høyesteretts ankeutvalg - straff

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2015, HR-2015-02572-U, (sak nr. 2015/2167), straffesak, anke over beslutning A (advokat Nora Hallén) mot Den offentlige påtalemyndighet

Bortføring av barn til Somalia

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 21.12.2015, HR-2015-02556-U, (sak nr. 2015/2073), straffesak, anke over dom A (advokat Herman Alexander Hoff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Motorferdsel i utmark og vassdrag uten tillatelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.12.2015, HR-2015-02551-U, (sak nr. 2015/2130), straffesak, anke over dom I. A (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet

Varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.12.2015, HR-2015-02485-U, (sak nr. 2015/2266), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemyndighet

Varetekstfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.12.2015, HR-2015-02434-U, (sak nr. 2015/2190), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Petter Bonde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Spørsmål om påtalemyndighetens anke er rettidig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02403-U, (sak nr. 2015/2043), straffesak, anke over beslutning I. A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Fredrik Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling ved mobil vinningskriminalitet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 27.11.2015, HR-2015-02385-U, (sak nr. 2015/1905), straffesak, anke over dom I. A (advokat Ole Tom Røed) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Arild Almklov) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2015, HR-2015-02368-U, (sak nr. 2015/2027), straffesak, anke over beslutning A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Varetektsfengsling etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.11.2015, HR-2015-02320-U, (sak nr. 2015/2115), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Evy Bidtnes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.10.2015, HR-2015-02131-U, (sak nr. 2015/1923), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Hilde Wiig Nicolaysen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Fortsatt varetektsfengsling av mindreårig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.9.2015, HR-2015-01872-U, (sak nr. 2015/1652), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Den offentlige påtalemyndighet

Tilbaketreden fra drapsforsøk

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 1.9.2015, HR-2015-01788-U, (sak nr. 2015/1349), straffesak, anke over dom A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Innbruddstyverier fra hytter

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.08.2015, HR-2015-01681-U, (sak nr. 2015/1296), straffesak, anke over dom I. A (advokat Johnny Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Arild Almklov) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.07.2015, HR-2015-01544, (sak nr. 2015/1241), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offenlige påtalemyndighet

Straffutmåling for voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.06.2015, HR-2015-01382-U, (sak nr. 2015/1092), straffesak, anke over dom A (advokat Tor Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet

Lagdommeres habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.06.2015, HR-2015-01329-U, (sak nr. 2015/1137), straffesak, habilitet A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Den offentlige påtalemyndighet

Vold og trusler mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.06.2015, HR-2015-01328-U, (sak nr. 2015/933), straffesak, anke over dom A (advokat Jostein Løken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.04.2015, HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning A (advokat Rune Valaker) mot Den offentlige påtalemyndighet

Grovt merverdiavgiftsbedrageri og selvvask

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.03.2015, HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom I. A (advokat Kim Gerdts) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Knut Helge Hurum) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Hans Kristian Skarpholt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over straffedom om grov korrupsjon

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning, 05.03.2015, HR-2015-00534-U, (sak nr. 2014/2355), straffesak, anke over dom A (advokat Bertil V. Smalås) mot Den offentlige påtalemyndighet

Overdragelse og oppbevaring av narkotika

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2015, HR-2015-00505-U, (sak nr. 2015/322), straffesak, habilitet A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.03.2015, HR-2015-00486-U, (sak nr. 2015/419), straffesak, anke over beslutning A (advokat Arne Lie) mot Den offentlige påtalemyndighet

Domstolshabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.02.2015, HR-2015-00443-U, (sak nr. 2015/280), straffesak, habilitet A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Forsøk på grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 20.02.2015, HR-2015-00423-U, (sak nr. 2015/207), straffesak, anke over dom I. A (advokat Ola Lunde) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemynidghet

Falsk forklaring mv. - straffutmåling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.02.2015, HR-2015-00327-U, (sak nr. 2015/35), straffesak, anke over dom A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Klage over parkeringsgebyr

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.01.2015, HR-2015-00086-U, (sak nr. 2014/2143), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Til toppen