Ankar over saksbehandling, lovbruk og straffutmåling hos lagmannsretten i sak om grovt narkotikabrotsverk

Høgsteretts ankeutvals vedtak, 05.02.2015, HR-2015-00280-U, (sak nr. 2014/1983), straffesak, anke over dom

A (advokat Morten Furuholmen), B (advokat Ole Petter Drevland), C (advokat Stein Viken), D (advokat Marius O. Dietrichson) E, (advokat Tor Magnus Fagermo), F (advokat Petter Bonde) mot Den offentlege påtalemakta

Dommarar: Utgård, Indreberg, Noer

Les heile avgjerda

 

Til toppen