Anke over fengslingskjennelse på grunn av inhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.03.2015, HR-2015-00569-U, (sak nr. 2015/489), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen