Anke over straffedom om grov korrupsjon

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning, 05.03.2015, HR-2015-00534-U, (sak nr. 2014/2355), straffesak, anke over dom

A (advokat Bertil V. Smalås) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen