Ankenektelse i voldssak - spørsmål om lagmannsretten har lagt til grunn uriktig faktum

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 04.02.2015, HR-2015-00327-U, (sak nr. 2014/2275), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Erik Johan Mjelde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Øie, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen