Domstolshabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.02.2015, HR-2015-00443-U, (sak nr. 2015/280), straffesak, habilitet

A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

 

 

Til toppen