Falsk forklaring mv. - straffutmåling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.02.2015, HR-2015-00327-U, (sak nr. 2015/35), straffesak, anke over dom

A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen