Foreleggelse av habilitetsspørsmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.04.2015, HR-2015-00899-U, (sak nr. 2015/728), straffesak

A (advokat John Christian Elden)

Dommere: justitiarius Schei og dommerne Skoghøy og Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen