Forsøk på grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 20.02.2015, HR-2015-00423-U, (sak nr. 2015/207), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Ola Lunde) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemynidghet

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen