Grovt merverdiavgiftsbedrageri og selvvask

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.03.2015, HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Kim Gerdts) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Knut Helge Hurum) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

IV. D (advokat Hans Kristian Skarpholt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen