Overdragelse og oppbevaring av narkotika

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2015, HR-2015-00505-U, (sak nr. 2015/322), straffesak, habilitet

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Ringnes

Les avjørelsen i sin helhet

Til toppen