Sakskostnadsavgjørelse i sak om sperrefrist for førerkort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.01.2015, HR-2015-00062-U, (sak nr. 2015/22), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Kjetil Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Utgård, Stabel

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen