Spørsmål om fullbyrdelse av subsidiær fengselsstraff

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.03.2015, HR-2015-00583-U, (sak nr. 2015/283), straffesak, anke over dom

A (advokat Vigdis Brandstorp) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Indreberg, Mateheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen