Straffutmåling ved uaktsom kjøring og brudd på hjelpeplikten etter å ha vært innblandet i trafikkuhell, samt tap av føreretten

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.01.2015, HR-2015-00063-U, (sak nr. 2014/2239), straffesak, anke over dom

A (advokat Hallvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Utgård, Stabel

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen